poczta polska infolinia numer

Poczta Polska Infolinia, Obsługa Klienta

Poczta Polska Infolinia

 

Infolinia:

tel: 801 333 444
z telefonów stacjonarnych

tel: (+48) 438 420 600
z telefonów komórkowych oraz z telefonów stacjonarnych krajowych i zagranicznych

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 20:00

 

Email: [email protected]

 

Reklamacje : http://www.poczta-polska.pl/reklamacje/

 

Poczta Polska Adres

Centrala Poczty Polskiej S.A.

ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
tel.: 22 656 50 00

 

Poczta Polska Historia

W 2013 roku Grupa Poczty Polskiej poprawiła wyniki finansowe (w ujęciu porównywalnym, przy wyłączeniu inwestycji rozwojowych w kapitał ludzki), mimo niższych o 3,4% przychodów, które przekroczyły 6,5 mld zł. Grupa rekompensowała spadek przychodów redukcją kosztów, które w 2013 roku spadły o 4% do poziomu 6,3 mld. W ujęciu księgowym spadek ten wyniósł 2,5% i osiągnął poziom 6,4 mld zł. Porównywalny wynik brutto Grupy Poczty Polskiej wyniósł w 2013 roku blisko 200 mln zł, przy niecałych 160 mln zł rok wcześniej. Księgowy wynik brutto Grupy Poczty Polskiej wyniósł w 2013 roku 94 mln zł.

W 2013 r. Poczta Polska przeznaczyła 250 mln zł na inwestycje rozwojowe (w stosunku do 190 mln w latach 2011–2012), czyli na unowocześnienie logistyki (rozwój floty samochodowej) i sieci sprzedaży, a także na informatyzację i inwestycje kapitałowe. W kolejnych latach Poczta Polska planuje dalszy wzrost inwestycji. Udało się także obniżyć o ponad 160 mln zł koszty działalności Grupy Poczty Polskiej. Inwestycje w kapitał ludzki wyniosły w 2013 r. 217 mln zł, czyli o ponad 100 mln zł więcej niż w 2012 r. 2013 rok pomimo negatywnych trendów rynkowych był czwartym z rzędu, w którym Poczta Polska odnotowała dodatni wynik finansowy.

Zródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Poczta_Polska

 

Facebook: https://www.facebook.com/pocztapolska
Twitter: https://twitter.com/PocztaPolska
Strona Internetowa: https://www.poczta-polska.pl/kontakt/

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top