Administracja

państwowa inspekcja pracy infolinia

Państwowa Inspekcja Pracy Infolinia, Obsługa Klienta

Państwowa Inspekcja Pracy Infolinia tel: 22 391 82 15 Email: [email protected]   Państwowa Inspekcja Pracy Adres ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Państwowa Inspekcja Pracy Historia Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) – polski organ nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem prawa pracy, w szczególności przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów dotyczących zatrudnienia i innej …

Państwowa Inspekcja Pracy Infolinia, Obsługa Klienta Read More »

ministerstwo rolnictwa infolinia

Ministerstwo Rolnictwa Infolinia, Obsługa Klienta

Ministerstwo Rolnictwa Infolinia tel: 222 500 118 Email: [email protected]   Ministerstwo Rolnictwa Adres Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30; 00-930 Warszawa Ministerstwo Rolnictwa Historia Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) – polski urząd administracji rządowej obsługujący ministra właściwego do spraw działu administracji rządowej rolnictwo, rozwój wsi i rynki rolne. Ministerstwo zostało utworzone rozporządzeniem Rady …

Ministerstwo Rolnictwa Infolinia, Obsługa Klienta Read More »

pwpw infolinia

PWPW Infolinia, Obsługa Klienta

PWPW Infolinia tel:  22 235 20 00 Email: [email protected]     PWPW Adres ul. Sanguszki 1 00-222 Warszawa PWPW Historia Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. (PWPW S.A.) – jednoosobowa spółka Skarbu Państwa, przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją banknotów, dokumentów, druków zabezpieczonych i systemów IT. PWPW znajduje się na liście spółek strategicznych Skarbu Państwa. Od stycznia 2017 nadzór …

PWPW Infolinia, Obsługa Klienta Read More »

ministerstwo sprawiedliwości infolinia

Ministerstwo Sprawiedliwości Infolinia, Obsługa Klienta

Ministerstwo Sprawiedliwości Infolinia   tel: 22 52 12 888 Email: [email protected] Ministerstwo Sprawiedliwości Adres Al. Ujazdowskie 11 00-950 Warszawa   Ministerstwo Sprawiedliwości Historia Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) – urząd pomocniczy Ministra Sprawiedliwości, naczelnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – sprawiedliwość. Minister Sprawiedliwości z mocy Konstytucji jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. Minister sprawiedliwości od 31 …

Ministerstwo Sprawiedliwości Infolinia, Obsługa Klienta Read More »

ministerstwo zdrowia infolinia numer

Ministerstwo Zdrowia Infolinia, Obsługa Klienta

Ministerstwo Zdrowia Infolinia tel: 222500146 Email: [email protected]   Ministerstwo Zdrowia Adres ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa   Ministerstwo Zdrowia Historia Początki Ministerstwa Zdrowia wiążą się z powołanym przez Tymczasową Radę Stanu (obywatelski organ tworzący zalążki instytucji państwowych w nieistniejącej jeszcze jako państwo Polsce) w 1917 Referatem Zdrowia Publicznego w Departamencie Spraw Wewnętrznych. Jego kierownikiem od …

Ministerstwo Zdrowia Infolinia, Obsługa Klienta Read More »

ministerstwo transportu infolinia numer

Ministerstwo Transportu Infolinia, Obsługa Klienta

Ministerstwo Transportu Infolinia tel: 22 630 12 40 Email: [email protected]   Ministerstwo Transportu Adres ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa   Ministerstwo Transportu Historia Utworzenie Ministerstwa Infrastruktury poprzedziło powołanie 9 stycznia 2018 Ministra Infrastruktury kierującego trzema działami administracji rządowej: transport, łączność, a także budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo. Początkowo obsługę ministra zapewniało dotychczasowe Ministerstwo …

Ministerstwo Transportu Infolinia, Obsługa Klienta Read More »

krus infolinia numer

Krus Infolinia, Obsługa Klienta

Krus Infolinia   tel: 22 592 65 90 Email: [email protected] godziny pracy Centrali: od poniedziałku do piątku, godz. od 08:00 do 16:00   Krus Adres CENTRALA 00-608 Warszawa, al. Niepodległości 190   Krus Historia Kasa prowadzi działalność prewencyjną (np. konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne), rehabilitację leczniczą i wydzielone orzecznictwo lekarskie, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, świadczenia kombatanckie dla …

Krus Infolinia, Obsługa Klienta Read More »

Scroll to Top