ministerstwo sprawiedliwości infolinia

Ministerstwo Sprawiedliwości Infolinia, Obsługa Klienta

Ministerstwo Sprawiedliwości Infolinia

 

tel: 22 52 12 888

Email: [email protected]

Ministerstwo Sprawiedliwości Adres

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa

 

Ministerstwo Sprawiedliwości Historia

Ministerstwo Sprawiedliwości (MS) – urząd pomocniczy Ministra Sprawiedliwości, naczelnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – sprawiedliwość. Minister Sprawiedliwości z mocy Konstytucji jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.

Minister sprawiedliwości od 31 marca 1990 do 30 marca 2010 i ponownie od 4 marca 2016 jest jednocześnie prokuratorem generalnym, a od 29 grudnia 1989 roku jest jednym z członków Krajowej Rady Sądownictwa. Od 31 marca 2010 do 3 marca 2016 istniał urząd Prokuratora Generalnego, który był odrębny od Ministra Sprawiedliwości i administracji rządowej. Prokurator Generalny powoływany był przez Prezydenta RP na 6-letnią kadencję spośród dwóch kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratury.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Sprawiedliwo%C5%9Bci_(Polska) 

 

Strona Internetowa: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/dane-kontaktowe

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top