multimedia infolinia numer

Multimedia Infolinia, Obsługa Klienta

Multimedia Infolinia

tel: 244 244 244

Sprzedaż usług: 345 345 345

Formularz kontaktowy: https://www.multimedia.pl/kontakt

 

Multimedia Adres

Multimedia Polska S.A.
ul. Tadeusza Wendy 7/9
81-341 Gdynia

 

Multimedia Historia

Multimedia Polska S.A. (zapis stylizowany: multiMedia) – polskie przedsiębiorstwo prowadzące działalność dostawcy usług multimedialnych: telewizji kablowej, szerokopasmowego dostępu do Internetu, telefonii stacjonarnej. Obejmuje grupę spółek zależnych. Akcje spółki były notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 13 listopada 2006 do 22 sierpnia 2011.

Spółka powstała w Kaliszu w 1991 jako Tele Cal. W 1999 jej inwestorem strategicznym został Emerging Ventures Ltd., inwestujący w latach 2001–2003 także w inne spółki branży telekomunikacyjnej, w tym w Szel-Sat Sp. z o.o. w Gdyni oraz spółki grupy TeleNet Polska. W 2002 nastąpiło połączenie spółek Multimedia Polska S.A. w Kaliszu oraz Szel-Sat Sp. z o.o. w Gdyni. W latach 2003–2005 Multimedia Polska S.A. przejęła spółki grupy TeleNet Polska kontrolowane przez Emerging Ventures Ltd. W 2006 Emerging Ventures Ltd. kontrolował 55,9% udziałów spółki Multimedia Polska S.A. Obecnie siedzibą spółki jest Gdynia, prezesem zarządu jest Andrzej Rogowski. W 2011 nastąpiło połączenie spółek Internet Solutions Sp. z o.o. ze spółką przejmującą Multimedia Polska S.A.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Multimedia_Polska

Facebook: https://pl-pl.facebook.com/MultimediaPolskaSA
Strona Internetowa: https://www.multimedia.pl/strefa-klienta

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top